Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9902
Title: Doświadczanie, katalogowanie : kulturalny prekariusz wobec estetycznych wymiarów sztuki w przestrzeni miejskiej
Authors: Dziadzia, Bogusław
Keywords: Doświadczenie estetyczne; Kulturalny prekariat; Kapitał kulturowy
Issue Date: 2016
Citation: Kultura i Historia, 2016, nr 30
Abstract: Przestrzeń miejska jako pole doświadczeń estetycznych stanowi splot działań autorów i inspiratorów oraz rekonstrukcji jednostkowych doświadczeń. Doświadczenia estetyczne, szczególnie kiedy mówimy o sztuce przestrzeni (jak i w przestrzeni) publicznej, wypływają z wagi kapitałów; kulturowego, społecznego i ekonomicznego. Traktować te kapitały należy jako potencjały w znaczący sposób warunkujące charakter relacji estetycznych, a ich niedobory jako przyczynek do ujawniania się niepewności co do charakteru przeżycia i statusu zaistniałych sytuacji artystycznych. Proponowana w tekście kategoria kulturalnego prekariusza stanowi tu próbę określenia sytuacji w której znalazł się współczesny odbiorca świata sztuki jako aktywny uczestnik życia kulturalnego, jednakże zagubiony i niepewny własnych sądów, wynikiem czego, niepewność wiedzie go do braku sprzeciwu na kulturalny populizm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9902
ISSN: 1642-9826
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziadzia_Doswiadczanie_katalogowanie.pdf708 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons