Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/993
Tytuł: Forming new vowel categories in second language speech: The case of Polish learners' production of English /I/ and /e/
Autor: Rojczyk, Arkadiusz
Słowa kluczowe: second language speech; vowel; L2 learning; pronunciation; acoustic analysis
Data wydania: 2010
Źródło: Research in Language, 2010, vol. 8, s. 85-97
Abstrakt: The paper concentrates on formation of L2 English vowel categories in the speech of Polish learners. More specifically, it compares distribution of two English categories - /ɪ/ and /e/ relative to neighbouring Polish vowels. 43 participants recorded Polish and English vowels in a /bVt/ context. First two formants were measured at a vowel midpoint and plotted on a vowel plane. The results reveal that while a separate /ɪ/ category is formed fairly effectively in Polish learners pronunciation of English, a category of /e/ is almost completely subsumed by a Polish vowel /E/
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/993
DOI: 10.2478/v10015-010-0008-3
ISSN: 2083-4616
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rojczyk_Forming_new_vowel_categories_in_second_language_speech.pdf778,59 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons