Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9935
Title: Ruch Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Rzymsko-Katolickim
Authors: Budniak, Józef
Keywords: Odnowa w Duchu Świętym; kościół rzymskokatolicki
Issue Date: 2007
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 40, nr 1 (2007), s. 207-213
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9935
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Ruch_Odnowy_w_Duchu_Swietym.pdf271,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons