Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9950
Title: Upper Silesian regionalism in the social consciousness
Authors: Szczepański, Marek S.
Keywords: Górny Śląsk; regionalizm; autonomia; badania empiryczne; Tychy
Issue Date: 1995
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Świątkiewicz (red.), "Region and regionalism : culture and social order" (S. 43-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedstawione opracowanie miało spełniać — w autorskich zamierzeniach — ważny cel poznawczy, tj. pozwolić na rekonstrukcję potocznych wyobrażeń mieszkańców Śląska na temat regionalizmu i postulowanej autonomii tej części Polski. Tekst został oparty na wynikach stosunkowo rozległych — i wstępnie podsumowanych — badań empirycznych, przeprowadzonych w Tychach między czerwcem a październikiem 1992 roku (N = 360). Relacjonowane badania empiryczne wyraźnie dowodzą, że regionalizm czy problemy autonomizacji regionu nie zajmują — w świadomości badanych — zbyt eksponowanego miejsca, są słabo przez nich werbalizowane i niejednoznacznie definiowane. W przypadku Tych — a być może całego regionu — za nadużycie polityczne należy uznać próby legitymizacji lub racjonalizacji działań zmierzających do autonomii regionalnej za pomocą odwołań do poparcia opinii publicznej. Mieszkańcy miasta są bowiem w przeważającej mierze zorientowani pragmatycznie i łączą ten typ działalności politycznej raczej z walką o kluczowe miejsca w regionalnym establishmencie politycznym aniżeli z próbami rozwiązywania rzeczywistych problemów Górnego Śląska. Ankietowani wskazują jednocześnie na inne — niż autonomia, regionalizm i regionalizacja kraju — problemy, które wymagają na Śląsku natychmiastowych rozwiązań (ochrona środowiska, ochrona zdrowia, ochrona przed bezrobociem i niedostatkiem mieszkań).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9950
ISBN: 83-226-0566-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Upper_Silesian_regionalism.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons