Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9972
Title: Posthumanizm, czyli humanizm naszych czasów
Authors: Zawojski, Piotr
Keywords: Posthumanizm; Transhumanizm; Technokultura
Issue Date: 2017
Citation: Kultura i Historia, 2017, nr 32, s. 68-76
Abstract: Idee posthumanizmu to zestaw poglądów i koncepcji opisujących zasadniczą zmianę, jaka dokonuje się w postrzeganiu pozycji człowieka w środowisku synergetycznie z nim współdziałających istot żywych, maszyn, sztucznej inteligencji (AI) oraz sztucznego życia (ALife). [...] Jedno z najważniejszych założeń posthumanizmu głosi, że w istocie zawsze byliśmy postludźmi, co dobitnie podkreśla N. Katherine Hayles (1999), albo, jak twierdzi Bruno Latour, czy też Donna J. Haraway pisząca o „spotkaniach międzygatunkowych” (2008), nigdy nie byliśmy (w pełni) ludźmi, wyrażając w ten sposób także przekonanie, że nasze wyjście ze świata natury i wejście w obszar kultury nigdy nie dokonało się w pełni. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9972
ISSN: 1642-9826
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zawojski_Posthumanizm.pdf481,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons