Skip navigation

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego ( RE-BUŚ )


Uprzejmie informujemy, że obecna strona Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ z dniem 17 sierpnia 2022 roku będzie pełniła jedynie funkcję archiwalną. Zdeponowane publikacje zostaną przeniesione do Portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym OPUS, a nowo zgłoszone prace będą archiwizowane wyłącznie w bazie OPUS. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy: repozytorium@ciniba.edu.pl.


Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników, promowania badań naukowych prowadzonych na UŚ, a także wspomagania procesów dydaktycznych. RE-BUŚ zawiera pełne teksty publikacji pracowników, współpracowników, doktorantów i studentów UŚ.

Utworzenie Repozytorium UŚ zostało współfinansowane ze środków MNiSzW (Umowa nr 645/P-DUN/2017).
Rozszerzenie Repozytorium będzie możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków MNiSzW (Umowa nr 770/P-DUN/2019).