Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10008
Title: Diabeł czy święty? : kilka uwag o bohaterze powieści Bułata Okudżawy "Przypadki Szypowa albo Staromodny wodewil"
Authors: Polak, Andrzej
Keywords: literatura rosyjska historia i krytyka; literatura słowiańska; metoda intertekstualna; powieść historyczna; Bułat Okudżawa
Issue Date: 2002
Citation: B. Stempczyńska (red.), "Idee i poetyki : ze studiów nad literaturą rosyjską : tom upamiętniający 25-lecie istnienia Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej" (S. 122-135). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The present article is devoted to one of the four historical novels of Bulat Okudshava. Making use of the intertextual method, the author analyses the character of Shipov and compares him with other protagonists of Russian literature: Khlestakov, Tshitshikov, Voland. The author points to the possible influences on the discussed novel, such as The Government Inspector and Dead Souls by Nikolay Gogol, Master and Margarita by Mikhail Bulgakov, or The Troubled Life of Leyzorek Roytshavants by Ilya Erenburg.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10008
ISBN: 83-226-1199-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polak_Diabel_czy_swiety.pdf889,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons