Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10032
Title: Need for applying GIS methods for registering and evaluation of the impact of tourism on the natural environment, landscape and spatial management : outline of problems
Authors: Myga-Piątek, Urszula
Keywords: tourism; GIS methods; tourist demand and capacity; turystyka; metody GIS; chłonność i pojemność turystyczna
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gajos, M. Styblińska (red.), "Geoinformation challenges" (S. 171-180). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Turystyka staje się obecnie powszechnym zjawiskiem społecznym. Jest to jednocześnie najbardziej prężnie rozwijający się sektor usług. Ruch turystyczny jest także zjawiskiem globalnym o ogromnych konsekwencjach dla środowiska przyrodniczego i procesow zagospodarowania przestrzennego. Do niedawna w polu zainteresowania dyscyplin naukowych zajmujących się ruchem turystycznym m.in. geografii turyzmu i nauk ekonomicznych znajdowały się prawie wyłącznie treści związane z analizą korzyści finansowych płynących z rozwoju tego sektora gospodarki, zarówno w ujęciu regionalnym jak i globalnym. Po okresie stabilnego wzrostu turystyka przezywa obecnie prawdziwy boom. Oprócz wielu dobrodziejstw w sferze ekonomicznej, ruch turystyczny wywołuje wielkie i często nieodwracalne, negatywne zmiany w środowisku przyrodniczym i krajobrazie. Niniejszy artykuł omawia możliwość zastosowania metod GIS do rejestracji i oceny wpływu turystyki na poszczególne komponenty środowiska naturalnego oraz analizuje korzyści płynące ze sposobu kartowania tych zmian dla zarządzania ruchem turystycznym. Numeryczne bazy danych, ich kompatybilność, powszechność i dostępność w sieci może być sposobem na kontrolę i regulację, a może nawet ograniczenie ruchu turystycznego w wielu regionach, w których ruch przyjezdnych przekroczył zarówno pojemność jak i chłonność turystyczną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10032
ISBN: 83-918826-4-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myga_Need_for_applying_GIS_methods.pdf662,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons