Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10061
Title: Człowiek, który był pisaniem
Authors: Uniłowski, Krzysztof
Keywords: Teodor Parnicki; historiographical metafiction
Issue Date: Oct-1995
Publisher: Biblioteka Narodowa
Citation: Twórczość, nr 10 (1995), s. 93-97
Abstract: Eksponowanie związku poszczególnych książek z całością dorobku to charakterystyczna cecha pisarstwa Parnickiego. Oczywiście, jego powieści nie składają się na obraz ciągłego procesu historycznego. Tym, co je spaja, nie jest również jednorodna myśl historiozoficzna. Jeśli utwory Parnickiego tworzą swoisty kosmos, to rozszerza się on w wielu kierunkach i na wielu płaszczyznach. Powieść wcześniejsza może być dla następnej zaczynem fabularnym, ale wówczas autor na pierwszy plan wysuwa postaci i wątki, które poprzednio odgrywały uboczną rolę. Powieść wcześniejsza może być ideowym punktem odniesienia, ale wówczas jej kontynuacja najczęściej okaże się rewizją. Bo jeśli z racji złożonych odniesień intertekstualnych wolno widzieć w dorobku Parnickiego wieloksiąg, to prawdą jest również, że trudno w naszej literaturze wskazać na innego twórcę, którego pisarstwo z podobną konsekwencją, nieomal z tomu na tom, podlegałoby przeobrażeniom. Rządzącym tą twórczością imperatywem wydaje się dążenie w nowej książce do kumulacji, ale też przekraczania dotychczasowych intelektualnych i artystycznych doświadczeń autora.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10061
ISSN: 0041-4727
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Unilowski_Czlowiek_ktory_byl_pisaniem.pdf651,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.