Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10081
Tytuł: Krytyka twórczości teologicznej Elizabeth A. Johnson przez Konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych : studium przypadku
Tytuł równoległy: Criticism of the theological works of Elizabeth A. Johnson by United States Conference of Catholic Bishops. Case study
Autor: Maliszewska, Anna
Słowa kluczowe: Elizabeth A. Johnson; interwencja Magisterium; błędy doktrynalne; intervention of Magisterium; doctrinal errors
Data wydania: 2015
Źródło: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 48, z. 1 (2015), s. 145-164
Abstrakt: The church is founded upon the confession of faith in the true God. For this reason orthodoxy which mean correct belief or correct praise, is for the church a very fundamental issue. And if the ortodoxy is so important, the possibility and risk of heresy occur. So it was during the history of the church, and is no different today. Through the centruries the church has changed practice regarding those who propagate unorthodox thinking. In this paper, we will be show the instance of contemporary intervention of Magisterium and we will dicuss views, which were considered as to be false. The case of Elizabeth A. Johnson, which we are going to analyze, is a fine example of how the contemporary disputes takes place between theologian and magisterium because of broad documentation of these event. For the same reason (voluminous sources) text is to be limited to referencing the views of American theologian and their assessment by United States Conference of Catholic Bishops. However, we will try analyze some views of the author, which were particularly critized by bishops.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10081
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maliszewska_Etyka_tworczosci_teologicznej_Elizabeth_A_Johnson.pdf887,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons