Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10086
Title: La missione dei discepoli (Lc 10, 1-16)
Authors: Malina, Artur
Keywords: uczniowie Chrystusa; misja
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 38 Spec. (2005), s. 9-19
Abstract: Znaczenie teologiczne misji siedemdziesięciu dwóch uczniów (Łk 10,1–16) odsłania się pełniej i wyraźniej zarówno w najbliższym kontekście, jak i w całości Łukaszowego Dzieła – Ewangelii i Dziejów Apostolskich. W najbliższym kontekście bezpośrednio poprzedzającym ujawnia się kontrast z negatywną postawą wysyłanych (Łk 9,51–56) i powołanych (9,57–62), a w kontekście następującym (Łk 10,17–24) zadanie uczniów i jego realizacja zostają skomentowane przez Jezusa. Wydarzenie w Ewangelii stanowi antycypację misji uczniów po wniebowstąpieniu Jezusa. Źródłem i fundamentem obydwu misji jest osoba i działanie Jezusa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10086
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malina_La_missione_dei_discepoli.pdf389,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons