Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1017
Title: Tłumaczenie wiersza "kliesj klise" Josipa Severa a zagadnienie muzyczności
Authors: Ruttar, Anna
Keywords: Poezja chorwacka; Stylistyka; Przekłady
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, cz. 1 (2009), s. 92-101
Abstract: Does the musicality of the Josip Sever`s poem klišej kiše come through in the translation? The text Has the music gone from Josip Sever`s work? illustrates the influence of the translation process on textual levels of musicality: the sound sphere (consciously formed in relation to music) and making music a theme. It is mainly based on Polish post-war musico-literary studies, especially Andrzej Hejmej’s theory from the book Musicality of a literary work.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1017
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruttar_Tlumaczenie_wiersza_kliesj_klise_Josipa_Severa.pdf508,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons