Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10188
Title: Od konfrontacji do konwersacji: Irigaray i Braidotti a etyka różnicy płciowej
Authors: Szopa, Katarzyna
Keywords: Rosi Braidotti; Etyka; Filozofia; Luce Irigaray
Issue Date: 2014
Citation: Praktyka Teoretyczna, 2014, nr 4, s. 207-225
Abstract: Myśl Rosi Braidotti jest niewątpliwie jedną z atrakcyjniejszych i ożywczych propozycji dla współczesnych teorii feministycznych. Filozoficzna perspektywa Braidotti akcentuje potrzebę zmian i transformacji, a także uwydatnia niewydolność tradycyjnego modelu myślowego filozofii Zachodu i dominującego w niej reżimu Tego Samego. Polityka afirmatywna, za jaką opowiada się badaczka, jest w moim przekonaniu jednym z najważniejszych kierunków myślenia, jaki mogą przyjąć współczesne teoretyczki feministyczne. To właśnie w myśli Braidotti teoria feministyczna odzyskuje swój potencjał i staje się „społecznym i teoretycznym ruchem, który bardziej niż jakikolwiek inny wyraża dwuznaczną wizję łączącą inwencję twórczą z krytyką” (Braidotti 2011, 13). Najbardziej ujmującym wątkiem w myśli Braidotti jest potrzeba twórczego rekonstruowania i odejście od inercyjnego etapu krytycznego. [fragm. wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10188
DOI: 10.14746/prt.2014.4.10
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szopa_Od_konfrontacji_do_konwersacji.pdf759,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons