Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10190
Title: Psychoanaliza jako Martwy punkt odwiecznej iluzji symetrii, czyli Irigaray spotyka Deleuze'a i Guattariego
Authors: Szopa, Katarzyna
Keywords: Psychoanaliza; Schizoanaliza; Feminizm; Różnice płciowe; Trójkąt edypalny; Gilles Deleuze; Félix Guattari
Issue Date: 2017
Abstract: Niniejszy tekst stanowi próbę krytycznej lektury tradycyjnej psychoanalizy w perspektywie założeń zaprezentowanych przez Gilles’a Deleuze’a i Fèlixa Guattariego oraz Luce Irigaray. Zestawiając dwie wczesne prace myślicieli, Anty-Edypa (1972) i Speculum (1974), pomimo dzielących je różnic, można zaobserwować wiele punktów wspólnych, a jednym z nich jest próba przeformułowania trójkąta edypalnego poprzez uwolnienie pragnienia z ram normalizującej edypalizacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10190
DOI: 10.14746/prt.2017.3.17
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szopa_Psychoanaliza_jako-Martwy_punt_odwiecznej_iluzji.pdf460,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons