Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1020
Tytuł: Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej
Autor: Błaszak, Magdalena
Słowa kluczowe: Literatura macedońska; Przekłady
Data wydania: 2009
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, cz. 1 (2009), s. 143-151
Abstrakt: The purpose of this article is to show the ways of expressing the Macedonian category of witness in Polish translations of Macedonian prose. At the beginning we present the situation of the прекажаност category against a background of the other Slavonic languages and than we characterize this category and its grammatical exponents. After that we describe the problem of truth modality which the category of witness is included in. We particularly take into concideration Polish language and the Macedonian adverbs serving this function. In the final part of this article we present some examples showing the Macedonian прекажаност category which are taken from the Polish translations of Macedonian texts. It lets us get the representation of the practical usage of the devices approchable for translators.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1020
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Blaszak_Kategoria_swiadka_w_przekladzie_prozy_macedonskiej.pdf486,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons