Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10228
Title: "Przyświecały mi pewne ideały...": autokreacyjne strategie i pułapki we wspomnieniach i korespondencji Jana Wantuły
Authors: Szkaradnik, Katarzyna
Keywords: Jan Wantuła; Autoportret,; Autokreacja; Retoryka; Konwencje memuarystyki
Issue Date: 2016
Citation: Autobiografia. Literatura. Kultura Media, 2016, nr 2, s. 137-156
Abstract: W artykule rozpatrywane są sposoby kreowania obrazu autora we wspomnieniach i korespondencji Jana Wantuły (1877–1953) – chłopa i hutnika z Ustronia, samouka, znawcy historii Śląska Cieszyńskiego, starodruków i ewangelicyzmu, publicysty, pisarza ludowego i wytrawnego bibliofila. Analizie podlegają wzorce, do których nawiązuje on, tworząc własny wizerunek w listach i Pamiętnikach, centralne elementy tego wizerunku i jego znaczenie. Wskazane zostają tu typowe motywy z pamiętników chłopskich, ale również złożone strategie, jakimi posługuje się Wantuła. Zasadniczym problemem jest pytanie, czy portret bojownika o sprawy narodowe i społeczne oraz wybitnego samouka nie pada łupem konwencji. Autorka dowodzi wartości retoryki jako kulturowej przestrzeni porozumienia, a zarazem ukazuje, jak w omawianych tekstach następuje przełamywanie schematów za pomocą tego, co lokalne, konkretne, cielesne i czasowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10228
DOI: 10.18276/au.2015.2.7-10
ISSN: 2353-8694
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szkaradnik_Przyswiecaly_mi_pewne_idealy.pdf580,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons