Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10243
Title: Dawna granica państwowa jako czynnik miastotwórczy niektórych osiedli na obszarze współczesnego Sosnowca
Authors: Krzysztofik, Robert
Keywords: regiony przygraniczne; granica jako czynnik miastotwórczy; pogranicze śląsko-małopolskie w XVIII—XIX; Sosnowiec
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Runge (red.), "Granice : obszary przygraniczne : euroregiony" (S. 217-228). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niewiele jest miejsc w Polsce, w których splot wielu wydarzeń polityczno-gospodarczych w dziejach historycznych sprawił, by na przestrzeni niespełna 100 km2 zaistniało tyle miast i osiedli miejskich. Interesujące jest zwłaszcza to, że nie było na tym terenie żadnego starszego (średniowiecznego) ośrodka o randze tej, jaką mają Warszawa czy Kraków, który koncentrowałby funkcje miejskie przez aglomerowanie wokół metropolii innych mniejszych ośrodków. O genezie omawianych miejscowości zadecydowały funkcje wyspecjalizowane, mające swe uwarunkowania z jednej strony w miejscowych zasobach naturalnych, z drugiej zaś w efekcie skrzyżowań geograficznych układów liniowych (politycznych i komunikacyjnych). Przedmiotem rozważań w artykule była miastotwórcza rola dawnej granicy państwowej. Nic chyba nie potwierdzi lepiej jej znaczenia w procesie umiastowienia okolic ujścia Brynicy i Białej Przemszy do Czarnej Przemszy, jak to, że pozostawiła po sobie aż trzy miasta i jedną miejscowość typu osiedla miejskiego. Na obszarze Polski jest ponad sto miast, które w swych granicach mają inne, dawne miasta. Nigdzie nie ma ich jednak tak wielu, w tym aż czterech powstałych dzięki granicy państwowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10243
ISBN: 83-226-1257-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztofik_Dawna_granica_panstwowa_jako_czynnik_miastotworczy.pdf881 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons