Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10276
Title: Rola Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w procesie włączania społecznego
Authors: Adamczyk, Aleksandra E.
Keywords: inkluzja społeczna; CINiBA; biblioteki naukowe; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Ekonomiczny; województwo śląskie
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), "Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia" (S. 256-266). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: W rozdziale przedstawiono stosowane w CINiB-ie rozwiązania systemowe Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych, wspierające proces inkluzji społecznej. Omówiono naukową, kulturalną i techniczo-usługową ofertę CINiB-y, skierowaną zarówno do społeczności akademickiej, jak i regionalnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10276
ISBN: 9788365694584
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Rola_Centrum_Informacji_Naukowej_i_Biblioteki_Akademickiej.pdf673,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons