Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10300
Title: Maski czytania
Authors: Koziołek, Ryszard
Keywords: Literatura polska 20 w.; Intymność (psychologia) w literaturze
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kisiel, M.Tramer (red.), "Intymność wyrażona" (S. 29-48). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czytać znaczy zostawiać ślady, ale specyficzna aktywność czytającego ciała jest zarazem maską niewidocznej aktywności umysłu, który stopniowo, w miarę „zaczytania" przestaje obdarzać zainteresowaniem świat poza brzegami zadrukowanej strony i wycofuje się z realności, choć ta jest cały czas na podorędziu, oferując natrętnie swoją obecność. Maska pierwsza: kobieta. Maska druga: starzec. Maska trzecia: dziecko.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10300
ISBN: 978 8322615812
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziolek_maski_czytania.pdf976,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons