Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10325
Title: Tożsamość sfingowana
Authors: Uniłowski, Krzysztof
Keywords: literatura małych ojczyzn; Paweł Huelle; Andrzej Stasiuk; tożsamość narracyjna; postmodernizm
Issue Date: 2005
Publisher: Wydawnictwo FA-art
Citation: FA-art, 2005, nr 4, s. 78-87
Abstract: Literatura małych ojczyzn z lat 80. i 90. była zwykle uważana za przeciwwagę dla postmodernizmu. Omawiając "Weisera Dawidka" (1987) Pawła Huellego i "Opowieści galicyjskie" (1995) Andrzeja Stasiuka, autor pokazuje, że także w tych utworach dochodzi do głosu narracyjna koncepcja tożsamości, a opowiadanie służy konstruowaniu mitu (a nie jego aktualizowaniu). "Literatura małych ojczyzn" [literature of locality] of the 1980s and 1990s in Poland was usually considered a counterbalance to postmodernism. Discussing two books, "Weiser Dawidek" (1987) by Pawel Huelle and "Opowieści galicyjskie" (The Galicia Tales, 1995) by Andrzej Stasiuk, author tries to show that the narrative conception of identity comes to mind in that two works, and the narration serves to construct the myth (not update it). So the author suggests that literature of locality is one of the postmodern trends.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10325
ISSN: 1231-0158
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Unilowski_Tozsamosc_sfingowana.pdf2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.