Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10615
Title: Postawy szlachty polskiej z terenów II zaboru pruskiego wobec władz pruskich z 1793 r.
Authors: Rolnik, Dariusz
Keywords: szlachta polska; Polska w 1793; II zabór pruski; II rozbiór Polski
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Panic (red.), "Dyplomacja, polityka, prawo : księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin" (S. 278-288). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Wczesną wiosną 1793 r. praktycznie bez walki Prusy przejęły większość ziem przypadłych im w wyniku II rozbioru1. Konfederacja targowicka nie zdobyła się na ostrzejsze wystąpienie w ich obronie1 2. Dywizja Arnolda Byszewskiego, stacjonująca w Wielkopolsce, mimo iż miała realne szanse przeciwstawić się armii pruskiej, nie otrzymała takiego rozkazu od konfederacji generalnej3[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10615
ISBN: 8322610602
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rolnik_Postawy_szlachty_polskiej_z_terenow_II_zaboru_pruskiego.pdf824,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons