Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10645
Title: Słowo wstępne
Authors: Nawarecki, Aleksander
Mytych-Forajter, Beata
Keywords: Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza; Adam Mickiewicz; Aleksander Nawarecki; Beata Mytych-Forajter
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Nawarecki, B. Mytych-Forajter (red.), "Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza" (S. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Książka ta jest pierwszą tak obszerną publikacją w całości poświęconą wykładom lozańskim Adama Mickiewicza. Mamy nadzieję, że jej przygotowanie w roku 2005, więc jubileuszowym Roku Mickiewiczowskim, stanowić będzie zupełnie nowy i twórczy wkład w badania nad spuścizną poety w 150 lat po jego śmierci. Powstanie tej książki ma ciekawą, wieloetapową historię: jej geneza wykracza poza mury Uniwersytetu Śląskiego, ale główna faza pracy dokonała się na naszej uczelni. Sfinalizowany tutaj tom zbiorowy w zasadniczej części stanowi dokumentację konferencji naukowej, jaka miała miejsce w Katowicach, w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej 11 grudnia 2003 roku[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10645
ISBN: 8322614659
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nawarecki_Slowo_wstepne.pdf438,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons