Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1080
Tytuł: O tytule eseju Watermark Josifa Brodskiego
Autor: Fast, Piotr
Słowa kluczowe: Iosif Brodskij; Josif Brodski; Watermark; przekłady; Joseph Brodsky; eseje
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Pantuchowicz, S. Masłoń (red.), "Reciprocities : essays in honour of Professor Tadeusz Rachwał" (S. 28-37). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: An analysis of the title of the essay by the Russian Nobel Prize winner as well as the Italian and Russian translations reveals two ways of thinking about the meaning of the poet’s work in those translation variants. One of them points towards a metaphysical generalization of its themes, the other sees it as a result of the manifestation of a melancholic subject. These two seemingly contradictory interpretations of the title suggest a reinterpretation of the world-view expressed in the essay
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1080
ISBN: 9788380122895
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fast_O_tytule_eseju_Watermark_Josifa_Brodskiego.pdf523,44 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons