Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10804
Title: Tendencje i dylematy integracyjne Unii Europejskiej u progu XXI w.
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: Unia Europejska; integracja w Uni Europejskiej; polityka zagraniczna; polityka międzynarodowa
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, O. Szura (red.), "Proces integracji Polski z Unią Europejską" (S. 15-47). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Unia Europejska u progu XXI w. ma do rozwiązania wiele istotnych problemów charakterystycznych dla pozimnowojennego etapu więzi integracyjnych. Stopień uporania się z nimi i sposoby rozwiązywania rzutować będą w najbliższych latach nie tylko na funkcjonowanie Unii Europejskiej i życie codzienne jej obywateli, ale także w coraz większym stopniu na interesy oraz funkcjonowanie społeczeństw i państw aspirujących do członkostwa w Unii, w tym także Polski. Wynika to przede wszystkim z rosnącego stopnia powiązań ekonomicznych, politycznych, naukowo-technicznych Polski z UE (około 70% wymiany handlowej Polski przypada na państwa UE). Adekwatne do rzeczywistości rozpoznanie tendencji i dylematów występujących w Unii na obecnym etapie jej rozwoju jest niezbędnym warunkiem skutecznej, efektywnej z punktu widzenia postawionych celów, polityki prointegracyjnej naszego kraju. Sprzyja podejmowaniu działań w okresie przedakcesyjnym, mimo ograniczonych w tym zakresie możliwości Polski występującej w roli „późnego przybysza” (to nie UE zabiega o nowych uczestników, ale Polska i inne państwa zabiegają o członkostwo, muszą więc zaakceptować rozwiązania, w których tworzeniu nie uczestniczyły), na rzecz wspierania procesów w UE korzystnych dla naszych interesów oraz ograniczania następstw zjawisk i procesów niekorzystnych. Skuteczność polityki zagranicznej każdego państwa, a szczególnie państw małych i średnich, zależy w dużej mierze od umiejętnego wkomponowania własnych interesów i celów w dominujące tendencje tak w najbliższym, jak i dalszym środowisku międzynarodowym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10804
ISBN: 8322610399
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Tendencje_i_dylematy_integracyjne.pdf1,73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons