Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10810
Title: Ksiądz Jan Alojzy Ficek - XIX-wieczny edytor "Żywotów świętych"
Authors: Rott, Dariusz
Keywords: Sarbiewski, Maciej Kazimierz (1595-1640); Krytyka i interpretacja; Konferencje
Issue Date: 1997
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Malicki, P. Wilczek (red.), "Jesuitica : kolokwium naukowe z okazji 400. rocznicy urodzin Macieja Kazimierza Sarbiewskiego" (S. 82-87). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W XIX wieku Żywoty świętych Piotra Skargi stały się podstawową lekturą ludności polskiej na Śląsku. Było to głównie zasługą księdza Jana Alojzego Ficka, gdyż dzięki jego staraniom dzieło Skargi wydrukowano w Wiedniu w 1842 roku w niemałym nakładzie pięciu tysięcy egzemplarzy. Ksiądz Ficek wielokrotnie w swej praktyce duszpasterskiej wracał zwłaszcza do dzieł Skargi, a także innych twórców literatury. Wydanie Żywotów... było elementem systematycznej akcji prowadzonej przez proboszcza piekarskiego, która objęła m.in. kultywowanie języka polskiego, polskiej literatury, działalność edytorską, zakładanie bibliotek i stowarzyszeń. Warto przywołać najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na kształtowanie się jego formacji intelektualnej i fascynacji książką.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10810
ISBN: 8322607016
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rott_ksiadz_Jan_Alojzy_Ficek.pdf557,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons