Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10866
Title: Robust estimation and its application to a classification problem
Authors: Gacki, Henryk
Kulawik, Agnieszka
Keywords: Gaussian classifier; Huber's function; estimator; multivariate normal model; klasy kator gaussowski; wielowymiarowy rozkład normalny; funkcja Hubera; estymator
Issue Date: 2019
Citation: "Matematyka Stosowana" Nr 47 (2019), s. 81-94
Abstract: W artykule omówiono problem klasyfikacji dla dwóch klas w przypadku przyjęcia założenia, że rozkłady cech w klasach są wielowymiarowymi rozkładami normalnymi. Problem rozwiązano za pomocą empirycznego klasyfikatora gaussowskiego i wybranych estymatorów nieznanych parametrów wielowymiarowego rozkładu normalnego. Uwzględnione zostały następujące estymatory: MLE (the maximum likelihood estimator - estymator największej wiarogodności), KZE (Kulawik- Zontek estimator) i MCDE (the minimum covariance determinant estimator). Klasyfikatory oparte o MLE i KZE zostały porównane w przypadku przykładu empirycznego (mała próba). W przypadku dużych prób porównane zostały klasyfikatory oparte o trzy wspomniane estymatory.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10866
DOI: 10.14708/ma.v47i2.6499
ISSN: 1730-2668
2299-4009
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gacki_Robust_estimation_and_its_application_to_a_classification_problem.pdf916,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons