Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1089
Tytuł: “Ich mot wende in mi way”: The Construction of Masculinity through Travelling in Le Pèlérinage de Charlemagne and the Stanzaic Guy of Warwick
Autor: Czarnowus, Anna
Słowa kluczowe: Guy of Warwick; męskość; Le Pèlérinage de Charlemagne; średniowiecze; Gui de Warewick
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Pantuchowicz, S. Masłoń (red.), "Reciprocities : essays in honour of Professor Tadeusz Rachwał" (S. 60-73). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Tekst porównuje przedstawione przykłady męskości na podstawie średniowiecznych tekstów, anglo-normańskiego romansu "Guy of Warwick" ("Gui de Warewick") oraz francuskiego "Le Pèlérinage de Charlemagne".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1089
ISBN: 9788380122895
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czarnowus_Ich_mot_wende_in_mi_way_The_Construction_of_Masculinity.pdf541,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons