Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10918
Title: Kilka uwag o muzyce
Authors: Szybowska, Antonina
Keywords: muzyka; pedagogika kultury
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, E. Dutka (red.), "Wiedza o kulturze w szkole" (S. 173-179). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czy na rozległym, eksploatowanym przez wieki polu badawczym, jakim jest muzyka, badacz kultury jest w ogóle potrzebny? Czy nie lepiej ustąpić miejsca osobom wyposażonym w specyficznie muzyczne narzędzie badawcze? Pytanie o to, czy obecność badacza kultury w „ogrodzie muzyki” jest w ogóle uzasadniona i czy jego eksploracje mogą odkrywać nowe obszary, mimo iż nie jest on wyposażony w specyficznie muzyczne narzędzia badawcze, jest w istocie pytaniem głębszym, pytaniem, na które współczesna nauka musi coraz częściej udzielać niełatwych przecież odpowiedzi, a dotyczącym badań interdyscyplinarnych, prowadzonych na styku różnych dziedzin. Ostrożność niewątpliwie jest konieczna, jednak czyż nie czas zagospodarować owe nieuprawiane do tej pory „miedze”? Chciałabym ukazać, iż „pole” muzyki wcale nie jest tak jednolite, jak mogłoby się wydawać i znajduje się na nim wiele zupełnie nieuprawianych jeszcze miejsc. Dzięki działalności antropologa kultury rzeczy, które wydają się oczywiste i doskonale znane, ukazać się mogą w zupełnie innym świetle. Na muzycznym „polu” jest jeszcze wiele takich nieoświetlonych miejsc[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10918
ISBN: 9788322616772
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szybowska_Kilka_uwag_o_muzyce.pdf508,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons