Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10961
Title: "Węgiel jest przeszłością, panno Mullins" : krajobraz postindustrialny w kinie brytyjskim lat dziewięćdziesiątych
Authors: Copik, Ilona
Keywords: Kino europejskie; Krajobraz w kinie
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Kita, M. Kempna-Pieniążek (red.), "Filmowe pejzaże Europy" (S. 27-45). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jak dzieła filmowe wchodzą w relacje z kontekstem społeczno- kulturowym? Jak mogą być odczytywane przez pryzmat relacji do specyficznych warunków geograficznych, ekonomicznych, politycznych, w których były produkowane i wprowadzane w obieg? Przedmiotem zainteresowania jest wybrany obszar kinematografii brytyjskiej lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10961
ISBN: 978-83-226-3169-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Copik_Wegiel_jest_przeszloscia.pdf987,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons