Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10983
Title: Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech
Authors: Kubin, Tomasz
Keywords: kryzys gospodarczy; przyczyny kryzysu gospodarczego; polityka i gospodarka; Grecja; Hiszpania; Włochy
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, "Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego : analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch" (S. 23-89). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ścisłe powiązania i współzależności gospodarcze i finansowe, z jakimi mamy do czynienia we współczesnej gospodarce światowej, spowodowały, że problemy gospodarcze, jakie wystąpiły w USA, szybko rozprzestrzeniły się na inne państwa. Dotyczyło to przede wszystkim państw UE, w tym m.in. będących przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania Grecji, Hiszpanii i Włoch. Oprócz wskazanych w poprzednim podrozdziale uwarunkowań o charakterze ogólnym w przypadku państw UE dwie inne grupy przyczyn kryzysu to te, które są związane z członkostwem w tej organizacji, w tym w unii gospodarczej i walutowej oraz specyficzne dla każdego z tych państw. Oczywiście taki podział przyczyn kryzysu gospodarczego ma charakter bardzo umowny, w praktyce bowiem niemożliwe jest precyzyjne ich rozdzielenie - tym bardziej, że z ich wystąpieniem mieliśmy do czynienia jednocześnie. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10983
ISBN: 978-83-226-3133-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubin_Kryzys_gospodarczy_w_Grecji_Hiszpanii _i_we_Wloszech.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons