Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11032
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKycler, Maria-
dc.contributor.authorWarząchowska, Bogumiła-
dc.date.accessioned2019-09-25T11:19:05Z-
dc.date.available2019-09-25T11:19:05Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNowa Biblioteka, Nr 2 (2010), s. 119-145pl_PL
dc.identifier.issn1505-4195-
dc.identifier.issn2451-2575-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11032-
dc.description.abstractBiblioteki uczelniane, zgodnie z przyjętą w Polsce typologią, należą do grupy bibliotek naukowych. Stanowiąc integralną część struktury szkoły wyższej, służą przede wszystkim rozwojowi nauki i kształceniu na poziomie akademickim. Do ich statutowych funkcji należą zadania związane z organizacją warsztatu bibliotecznego i informacyjnego dla celów nauki i kształcenia, zadania dydaktyczne, związane z edukacją ogólną i zawodową, a także zadania naukowo-badawcze z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdziałalność badawczo-naukowa bibliotek akademickichpl_PL
dc.subjectdziałalność badawczo-naukowa bibliotekarzy akademickichpl_PL
dc.subjectindywidualne prace naukowo-badawcze pracowników bibliotekpl_PL
dc.subjectzespołowe prace bibliograficznepl_PL
dc.subjectinformatory i przewodniki po bibliotecepl_PL
dc.subjectorganizacja konferencjipl_PL
dc.subjecttwórczy udział w sesjach naukowychpl_PL
dc.titleDorobek naukowo-badawczy bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako element komunikacji społecznejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Dorobek_naukowo_badawczy-1.pdf493,28 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons