Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSkudrzyk, Aldona-
dc.contributor.authorUrban, Krystyna-
dc.date.accessioned2019-10-03T09:24:03Z-
dc.date.available2019-10-03T09:24:03Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationH. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 258-263). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn8322611455-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11111-
dc.description.abstract"Relacje między nazwami własnymi i pospolitymi stawały się co jakiś czas przedmiotem rozważań językoznawców (najczęściej onomastów), logików i filozofów. Szczególne kontrowersje i polemiki dotyczyły znaczenia nazw własnych, ich specyficznych cech i metod odróżniania od nazw pospolitych. Dla onomastów ważna była obserwacja sposobów tworzenia nazw osobowych od pospolitych zarówno dzięki procesom słowotwórczym, jak i procesowi onimizacji, czyli zmiany funkcji apelatywów wskutek przejścia do grupy antroponimów." […] (fragm.)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego-
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectnazwy własnepl_PL
dc.subjectnazwy pospolitepl_PL
dc.subjecteponimypl_PL
dc.subjectortografiapl_PL
dc.titleMcdonaldyzacja, bigbrotheryzacja, czyli eponimy współczesne - norma ortograficzna i uzuspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skudrzyk_Urban_mcdonaldyzacja_bigbrotherozacja_czyli.pdf528,08 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons