Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11117
Title: O edukacji regionalnej na Górnym Śląsku
Authors: Zabieriowska, Krystyna
Keywords: edukacja regionalna; problematyka regionalna; Górny Śląsk; gwara śląska
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 466-470). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Problematyka regionalna, mająca długą tradycję i liczne opracowania o charakterze teoretycznym, nie zawsze znajdowała właściwe miejsce w procesie dydaktycznym i wychowawczym. System totalitarny zacierał różnice regionalne, zmierzając do centralizacji i uniformizacji życia. Transformacja ustrojowa w Polsce przyczyniła się do odrodzenia regionalizmu. Na „wyzwalanie się” regionów silnie oddziałały wzorce zachodnioeuropejskie, tzw. koncepcja „małych ojczyzn”. Jak powszechnie wiadomo, regionalizm przejawia się w różnych dziedzinach życia: folklorze, kulturze, urządzeniach wnętrz, a także w języku." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11117
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabierowska_o_edukacji_regionalnej_na_gornym.pdf438,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons