Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11147
Title: W oku cyklonu. Biblioteka między wspólnotą informacji a prawem własności intelektualnej
Authors: Kłosiński, Krzysztof
Keywords: własność intelektualna; dostępność źródeł informacji; biblioteka
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: D. Pawelec, M. Waga, J. Witek (red.), Światła biblioteki otwartej : rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. (S. 120-143). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: Dla każdego uczestnika życia naukowego w naszym kraju, które jest przecież częścią procesów dziejących się w zglobalizowanym świecie, widoczna jest coraz mocniejsza tendencja do nakładania na różne praktykowane w jego ramach działania i procedury zewnętrznych regulacji formułowanych z perspektywy własności. Widać to choćby we wszystkich programach polityki naukowej, a także w regulacjach ustawowych, w których coraz więcej miejsca zajmuje problematyka praw autorskich czy patentów, ich ochrony i skutecznego egzekwowania. Chodzi w tym wypadku o narzucenie – najogólniej mówiąc – informacji statusu szczególnej własności, wyodrębnionej jako własność intelektualna, co w angielszczyźnie, czyli dzisiejszej lingua franca, określa skrót IP: Intellectual Property.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11147
ISBN: 9788365694546
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klosinski_W_oku_cyklonu.pdf362,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons