Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11148
Title: Nowy język – nowy ogląd świata
Authors: Tambor, Jolanta
Achtelik, Aleksandra
Keywords: nauczanie języka obcego; kompetencje socjokulturowe; interferencje kulturowe
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: D. Pawelec, M. Waga, J. Witek (red.), Światła biblioteki otwartej : rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. (S. 85-94). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: W literaturze dotyczącej nauczania języka polskiego jako obcego występuje wiele definicji nauczania języka obcego, drugiego, docelowego i równie wiele definicji/określeń tegoż właśnie nauczanego języka. Nazwa nauczanego języka w przypadku podjętego przez nas zagadnienia ma dość istotne znaczenie. Możemy bowiem sądzić, że przyjęcie opcji: „język, który posiadam jest językiem ojczystym, uczę się języka obcego”, stwarza sytuację: „opanowuję ten język w celach komunikacyjnych, nie muszę się z nim utożsamiać”. Z kolei opcja: „ten język, którego się uczę (drugi, docelowy) traktuję jako ojczysty ze względu na swoje pochodzenie, istniejącą/rodzącą się/rozbudzaną/dojrzewającą tożsamość (czy raczej identyfikację narodową czy etniczną)” – co jest sytuacją dość sporej liczby młodzieży funkcjonującej na emigracji – prowadzi przynajmniej w założeniach, w mniej lub bardziej uświadamianej motywacji do chęci utożsamiania się ze znaczeniami i wartościami niesionymi przez ów przyswajany język.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11148
ISBN: 9788365694546
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tambor_Nowy_jezyk.pdf299,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons