Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11190
Title: O kilku przykładach wykorzystywania rozwoju myśli językoznawczej w praktyce szkolnej
Authors: Grybosiowa, Antonina
Keywords: językoznawstwo; nauczanie języka polskiego
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 86-93). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Na konferencji na temat nauczania przedmiotów językoznawczych na studiach wyższych, którą zorganizował Zakład Współczesnego Języka Polskiego UMSC-u w 1998, zetknęłam się z opinią, iż jest rzeczą znaną i normalną znaczne opóźnienie w zastosowaniu nowych teorii w nauczaniu szkolnym. Tak sformułowana opinia dała mi do myślenia. Czy zawartą w niej implicite aprobatę pozostania przez dziesiątki lat w kręgu utartych w praktyce założeń teoretycznych w szkole, przygotowującej albo tylko, aż tylko do życia we współczesnym społeczeństwie, w którym tytuł rozprawy J. L. Austina How to Do Things with Words można uznać za metaforyczne ujęcie funkcji języka, albo także do dalszych rozbudowanych dziś studiów humanistycznych, należałoby traktować jako wyrok? Czy rzeczywiście istnieją jakieś niepokonalne, nieprzekraczalne bariery, które by z góry wykluczały szybszy przepływ informacji z uniwersytetu ku szkole średniej i podstawowej?" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11190
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grybosiowa_o_kilku_przykladach_wykorzystywania.pdf566,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons