Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11192
Title: Nauczycielska przygoda Gustawa Morcinka
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: Gustaw Morcinek
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 637-645). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Gustaw Morcinek (1891-1963) postrzegany głównie jako wybitny prozaik, pisarz, który tematykę śląską wprowadził w ogólnopolski obieg literacki i stworzył swoistą mitologię Śląska, był także dobrym znawcą tematyki pedagogicznej, głównie z racji wykonywanego zawodu nauczycielskiego. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego Męskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej, w latach 1914-1921 pracował w szkołach ludowych w Pruchnej, Ligocie koło Bielska, Cieszynie, w końcu w szkole wydziałowej w Skoczowie, z którą miał się już związać na zawsze. W owych latach wydawało się, że przyszły pisarz myśli bardzo poważnie o karierze pedagogicznej. Świadczyć o takim zamiarze może podjęcie w Cieszynie studiów na dwuletnim Państwowym Wyższym Kursie Nauczycielskim o profilu językowo-historycznym. Kurs prowadzony był na wysokim poziomie, miał interesujący program i wybitnych wykładowców. Ukończył te studia przyszły autor Wyrąbanego chodnika ze stopniem bardzo dobrym." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11192
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_nauczycielska_przygoda_gustawa_morcinka.pdf673,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons