Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11219
Title: Wspomnienie : Maria Dudzikowa (1938-2018)
Authors: Michalski, Łukasz
Keywords: Maria Dudzikowa
Issue Date: 2018
Citation: "Chowanna" T. 2 (2018), s. 385-388
Abstract: "W słynnej książce W obronie rzeczy Bjørnar Olsen definitywnie określa stan badań nad materialnością: „Wystarczy podjąć się (niemożliwego) eksperymentu wyobrażenia sobie istnienia bez rzeczy, bez materii. Im bardziej uświadamiamy sobie, jak przeszła i teraźniejsza egzystencja ludzka jest zmieszana z materiałami, tym bardziej nadzwyczajny" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11219
ISSN: 0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski_wspomnienie_maria_dudzikowa.pdf296,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons