Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1123
Title: "Skedaddle, Ellie" : feminine mobility, tourism and capital in Graham Swift's "Wish you were here"
Authors: Konkol, Sławomir
Keywords: Swift Graham; literatura angielska
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pantuchowicz, S. Masłoń (red.), "Reciprocities : essays in honour of Professor Tadeusz Rachwał" (S. 241-265). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Analiza prozy Swifta Grahama na tle zmieniającego się i świata, ewolucja postaci, wywoływana poprzez konieczność mobilności w poszukiwaniu pracy, ale także determinująca wolny czas i odpoczynek poprzez dalekie wyjazdy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1123
ISBN: 9788380122895
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konkol_Skedaddle_Ellie_Feminine_Mobility_Tourism_and_Capital_in_Graham_Swift.pdf593,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons