Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1123
Tytuł: "Skedaddle, Ellie" : feminine mobility, tourism and capital in Graham Swift's "Wish you were here"
Autor: Konkol, Sławomir
Słowa kluczowe: Swift Graham; literatura angielska
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Pantuchowicz, S. Masłoń (red.), "Reciprocities : essays in honour of Professor Tadeusz Rachwał" (S. 241-265). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Analiza prozy Swifta Grahama na tle zmieniającego się i świata, ewolucja postaci, wywoływana poprzez konieczność mobilności w poszukiwaniu pracy, ale także determinująca wolny czas i odpoczynek poprzez dalekie wyjazdy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1123
ISBN: 9788380122895
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Konkol_Skedaddle_Ellie_Feminine_Mobility_Tourism_and_Capital_in_Graham_Swift.pdf593,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons