Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11312
Title: Wstęp
Authors: Banaś-Korniak, Teresa
Stuchlik-Surowiak, Beata
Keywords: ethos rycerski; ethos sarmacki
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Banaś-Korniak, B. Stuchlik-Surowiak, M. Komenda (red.), "Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje. T. 2, Ethos sarmacki i jego tradycje" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Tom drugi monografii pt. Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje dedykujemy przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym kulturą sarmacką oraz jej tradycjami. W Rzeczypospolitej szlacheckiej ideał etyczny średniowiecznego rycerza był zapewne znany. Jednak w stuleciach XVI i XVII łączył się on z kultywowaniem pamięci o walecznych herosach greckich i rzymskich. Szlachta polska bardziej ceniła surowe rzymskie cnoty bohaterskie aniżeli bogaty bojowy ekwipunek zachodnioeuropejskiego rycerza, którego uosobieniem był legendarny Roland ze starofrancuskich średniowiecznych pieśni." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11312
ISBN: 978-83-226-3276-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banas_Korniak_wstep.pdf290,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons