Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11336
Title: Wprowadzenie
Authors: Rymar, Dariusz
Keywords: ogród w sztuce
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Jacyków, D. Rymar (red.), "Ogród - miejsce upraw czy symbol" (S. 7-13). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Pojęcie ogrodu ma — jak się wydaje — oczywiste znaczenie. Większość ludzi zetknęła się z różnymi formami ogrodu: ogródki przydomowe, ogródki jordanowskie, ogrody: botaniczne, zoologiczne, krajobrazowe. Do „ogrodów miejskich” można zaliczyć również skwery, bulwary czy parki. W tradycji mitycznej terminologią ogrodniczą określano również miejsca niedotknięte ręką człowieka, lecz szczególnie atrakcyjne estetycznie. W najszerszym znaczeniu można określić Ziemię jako „oazę” czy też „ogród życia” — w martwym Kosmosie."[…] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11336
ISBN: 9788322632635
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rymar_wprowadzenie.pdf286,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons