Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11338
Title: Radykalizmy polityczne w Europie w okresie kryzysu gospodarczego (2007-2012)
Authors: Tomasiewicz, Jarosław
Keywords: Europa XXI wiek; kryzys gospodarczy; radykalizmy polityczne
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), "Europa XX-XXI wieku : społecznopolityczne konsekwencje kryzysów" (S. 253-277). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "24 października 1929 r., w tzw. „czarny czwartek”, doszło do załamania notowań na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych – w ciągu kilku godzin rzucono na sprzedaż 16 mln akcji. Wprawdzie krach opanowano dzięki zbiorowemu wysiłkowi największych banków amerykańskich, ale we wtorek 29 października nastąpiła następna, jeszcze większa fala wyprzedaży. Indeks giełdy spadł z rekordowych 381 punktów (3 września) do 198 (13 listopada) i spadał nadal. Zanim kryzys osiągnął w 1933 r. swe dno, z obiegu „wyparowało” 74 mld dolarów czyli ok. 80% całego kapitału akcyjnego z 1929 r. W 1931 r. liczba bankructw w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyniosła 28,3 tys. Do końca 1932 r. produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 47%, handel zagraniczny obniżył się o ¾, a liczba bezrobotnych sięgnęła 13 mln (32%)2." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11338
ISBN: 978-83-226-3043-3
978-83-226-3044-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomasiewicz_Radykalizmy_polityczne_w Europie_w_okresie_kryzysu_gospodarczego.pdf681,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons