Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1134
Tytuł: "Mały" Potocki
Autor: Ryba, Janusz
Słowa kluczowe: Literatura polska; Historia literatury; Oświecenie; Romantyzm
Data wydania: 2004
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy" (s. 40-48). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "(...) Jedną z cech twórczości literackiej Potockiego, która nadaje jej rokokowy charakter, jest silnie w niej zaznaczona tendencja do „miniaturowości”. (...) „Miniaturyzacja” w twórczości Potockiego nie tylko sprowadzała się do pisania krótkich utworów, ale także, kiedy zamierzał napisać utwór większych rozmiarów, do „poszatkowania” go na mniejsze „kawałki” lub też skonstruowania tej większej „całości” z mniejszych, podrzędnych wobec tej „całości” - „elementów” fabularnych. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1134
ISBN: 8322613474
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ryba_Maly_Potocki.pdf463,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons