Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11345
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGajdzica, Zenon-
dc.date.accessioned2019-10-15T12:54:21Z-
dc.date.available2019-10-15T12:54:21Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationZ. Gajdzica (red.), "Aktywny w szkole - aktywny w życiu : narzędzia pedagogiczne w kształtowaniu środowiska edukacyjnego : budowanie aktywności edukacyjnej ucznia" (S. 7-10). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn978-83-226-1867-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11345-
dc.description.abstract"Tradycyjny i nowoczesny model nauczania i uczenia się. Metody i techniki uczenia się. 1. Uczenie się a nauczanie – analiza pojęć (wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, burza mózgów). 2. Struktura tradycyjnego modelu uczenia się (wykład z prezentacją multimedialną, rozmowa kierowana). 3. Wybrane modele tradycyjnego oraz nowoczesnego uczenia się (wykład z prezentacją multimedialną wybranych scenariuszy). 4. Utrwalenie wiadomości na temat tradycyjnego modelu uczenia się (warsztat: uczestnicy warsztatów w grupach przygotowują i prowadzą zajęcia na temat procesu uczenia się według wybranych modeli – tworzenie scenariuszy). 5. Nowatorskie metody pracy (prezentacja multimedialna nowatorskich metod). 6. Podsumowanie i uporządkowanie (warsztaty: metody dialogowa i programowana)." [fragment tekstu]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmodele nauczaniapl_PL
dc.subjectnauczaniepl_PL
dc.subjectuczenie siępl_PL
dc.subjectdydaktykapl_PL
dc.titleTradycyjny i nowoczesny model nauczania i uczenia się : metody i techniki uczenia siępl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdzica_Tradycyjny_i_nowoczesny_model_nauczania_i_uczenia _sie.pdf914,2 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons