Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11391
Title: Działalność kulturalno-oświatowa Górnoślązaków w świetle czasopisma „Głosy z nad Odry” 1918-1924
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: „Głosy z nad Odry”; Emil Szramek; development of the journal
Issue Date: 2016
Publisher: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Citation: J. Dzieniakowska, M. Olczak-Kardas (red.), Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą. T. 5. (S. 295-310). Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
Abstract: The press played a very important social and national role in the beginning of resurgent Polish state in Upper Silesia region. One of the periodicals which enhanced national affiliation and fulfilled cultural-education expectations of Silesian society was „Głosy z nad Odry”. The periodical was published by St. Jack Society in Opole between 1918-1924. It was edited by Rev. Emil Szramek - a great patriot, social activist and patron of culture, involved in culture and scientific life development of Silesia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11391
ISBN: 978-83-65139-57-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Dzialalnosc_kulturalno-oswiatowa.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons