Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11395
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLeksy, Karina-
dc.date.accessioned2019-10-21T19:17:02Z-
dc.date.available2019-10-21T19:17:02Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation"Pedagogika Społeczna" Nr 2(72) (2019), s. 87-99pl_PL
dc.identifier.issn1642-672X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11395-
dc.description.abstractThe main risk factors of civilization diseases are unhealthy diet and low level of physical activity. Scientific, reliable knowlegde and health awarness are necessary in the contex of healthy life style as well as cancer prevention. For this reasons, assesment of knowlegde and behaviours of teenagers in terms of eating habits and physical activity was one of the activities which were conducted as a part of the grant funded by Polish League of Cancer Fighting entitled Promotion of a healthy diet and physical activity in primary schools in the city of Bytom – diagnosis of educational needs in the context of planning effective activities in the primary prevention of cancer. Obtained results were the base for formulating recommendations for pedagogical practice, most of all realization of health education and oncological prevention, both among children and youth, as well as whole population. Ważnymi czynnikami ryzyka w etiologii chorób cywilizacyjnych są nieprawidłowa dieta i niski poziom aktywności fizycznej. Naukowa, rzetelna wiedza i świadomość w tym zakresie są niezbędne w kontekście realizacji zaleceń prozdrowotnego stylu życia, a jednocześnie zapobiegania chorobom nowotworowym. Dlatego też diagnoza stanu wiedzy i zachowań młodzieży dotycząca sposobu odżywania się i aktywności fizycznej była jednym z działań przeprowadzonych w ramach grantu finansowanego przez Polską Ligę Walki z Rakiem (konkurs Onkogranty II) pt. Promocja zdrowego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej w szkołach podstawowych na terenie miasta Bytomia – diagnoza potrzeb edukacyjnych w kontekście planowania skutecznych działań z zakresu pierwotnej profilaktyki chorób nowotworowych. Uzyskane wyniki badań stały się podstawą do sformułowania wniosków dla praktyki pedagogicznej, w tym przede wszystkim postulatu realizacji edukacji zdrowotnej i onkologicznej, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i całej populacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjecthealth awarnesspl_PL
dc.subjecthealth socializationpl_PL
dc.subjectlife stylepl_PL
dc.subjecthealth educationpl_PL
dc.subjectcancer educationpl_PL
dc.subjectświadomość zdrowotnapl_PL
dc.subjectsocjalizacja zdrowotnapl_PL
dc.subjectstyl życiapl_PL
dc.subjectedukacja zdrowotnapl_PL
dc.subjectedukacja onkologicznapl_PL
dc.titleŚwiadomość zdrowotna uczniów w kontekście zapobiegania chorobom nowotworowympl_PL
dc.title.alternativePupils’s health awareness in the context of cancer preventionpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.35464/1642-672X.PS.2019.2.07-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leksy_Swiadomosc_zdrowotna_uczniow_w_kontekscie_zapobiegania_chorobom.pdf326,06 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons