Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11400
Title: Wstęp
Authors: Tałuć, Katarzyna
Keywords: literatura dla dzieci i młodzieży
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 9-14). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wydarzenia lat 80. ubiegłego wieku, których punktem kulminacyjnym były obrady Okrągłego Stołu i pierwsze demokratyczne wybory parlamentarne, rozpoczęły nowy okres w dziejach państwa polskiego. Przeszło 25 lat temu Polska wkroczyła na tory odnowy politycznej, społecznej i gospodarczej. Metamorfoza wszystkich przejawów życia społecznego objęła również kulturę, literaturę, dokładniej: książkę adresowaną do młodego odbiorcy. Pojawiły się nowe wydawnictwa wprowadzające na rynek publikacje autorów wcześniej nieznanych czytelnikowi rodzimemu. Oficyny dostarczały teksty interesujące nie tylko pod względem treści, lecz także formy, dopasowując swoją ofertę do zmieniających się upodobań czytelniczych. Te nowe zjawiska dotyczące książki, czasopism dla dzieci i młodzieży, później aplikacji, tekstów dostępnych w sieci, stopniowo wkraczały w obszar badań, stając się przedmiotem analizy i interpretacji specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11400
ISBN: 978-83-226-3010-5
ISSN: 978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Wstep.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons