Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11401
Title: Wojna Dorosłych - Historie Dzieci : narracje o wojnie w literaturze dla młodych odbiorców po transformacji ustrojowej (1990-2015)
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: literatura dla dzieci i młodzieży; wojna w literaturze
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 33-56). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Po transformacji ustrojowej w Polsce, gdy minęło już największe podekscytowanie odzyskaną wolnością, w środowisku literaturoznawców i pedagogów znów powróciło pytanie, jak dziecku czy młodemu człowiekowi opowiadać o wojnie, by nie porazić okrucieństwem, drastycznością, nie zafałszować historii, ale też by nie pokazać wojny jako przygody; by tę niełatwą — także w kategoriach moralnych — problematykę ująć rzetelnie, poważnie i poruszająco, a zarazem zainteresować małego odbiorcę." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11401
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_Wojna_Doroslych_Historie_Dzieci.pdf614,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons