Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11403
Title: Siostrzaństwo lektury : o związkach powieści dla kobiet i dziewcząt
Authors: Wójcik-Dudek, Małgorzata
Keywords: powieści dla dziewcząt; powieści dla kobiet
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 57-78). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Problematyka dotycząca rozwoju powieści dla dziewcząt doczekała się wszechstronnego opracowania naukowego, uwzględniającego m.in. periodyzację jej ewolucji, genologię, przemiany głównej bohaterki, powielanie i interpretację znanych motywów oraz powinowactwo z baśnią. Niemałą rolę w zgłębianiu tych kwestii odegrały badania nad powieścią dla dziewcząt po 1945 roku2." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11403
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojcik_Dudek_Siostrzanstwo_lektury_o_zwiazkach_powiesci_dla_kobiet_i_dziewczat.pdf641,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons