Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11409
Title: Wprowadzenie
Authors: Kisiel, Joanna
Wróbel, Elżbieta
Keywords: Sebyła, Władysław (1902-1940); krytyka i interpretacja
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Kisiel, E. Wróbel (red.), "Władysław Sebyła : lektury" (S. 9-13). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Władysław Sebyła. Lektury to – w zamierzeniu autorów – zbiór studiów i szkiców, będących efektem uważnej lektury twórczości wpisanej jednoznacznie w katastroficzny paradygmat, lecz w wielu szczegółowych aspektach słabo rozpoznanej i niepoddanej wcześniej literaturoznawczej refleksji. Zebrane interpretacje utworów Sebyły współopisują fenomen jego niezwykłej, gęstej wyobraźni i pełnego wewnętrznych napięć światopoglądu, szkicują wieloaspektowy portret poety i jego dzieła, projektują wokół niego przestrzeń potencjalnej dyskusji. Składają się tym samym na wielogłosową monografię twórczości Sebyły, której podstawy tworzą interpretacyjne zdarzenia, osobowość czytających i różnorakie lekturowe konteksty. Te głosy wzajemnie się uzupełniają i komentują. Tom poświęcony Władysławowi Sebyle rozpoczyna planowaną serię monograficznych odczytań poezji międzywojennej, podejmujących przygodę uważnej, wielowymiarowej lektury. Liryka Dwudziestolecia czeka wciąż na wnikliwych interpretatorów oraz nowych czytelników.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11409
ISBN: 978-83-226-3145-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Wrobel_Wprowadzenie.pdf294,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons